Prosessen

Velg side

Prosessen fra A til Å ved leveranse av solcelleanlegg fra oss:

Du tar kontakt med oss, gjerne via skjemaet “Gi meg tilbud på solcelleanlegg”. Vi får da automatisk alle data vi trenger fra deg og kan effektivt begynne prosessen med å lage tilbud til deg.
Har du noen formening om hvor stort anlegg du vil ha / antall paneler så skriv gjerne det i informasjonsfeltet. Ønsker du befaring så skriv dette.

Vi sender tilbudsforslag til deg, se da nøye igjennom tilbudet og si fra hvis noe ikke stemmer. Det kan f.eks. være at du har fått tilbud med et annet panel enn det du ønsket eller at antall paneler / effekt er noe annet enn det du så for deg. Sjekk også at riktig monteringssystem er oppgitt.
Et annet viktig moment er at inverteren er tilpasset ditt strømnett.
Det finnes både 230v IT nett og 400v TN nett i Norge.
Noen har også enfas 230v nett inn på huset i eldre boligfelt.
Da begrenser det seg hvor stort anlegg man kan ha…
Vi ønsker bilder av strømskap tilsendt for å være på sikre siden + at vi må se om det er plass i skapet til ekstra sikringsbryter for solcelleanlegget.

​​​​​Etter videre dialog for å avklare eventuelle uklarheter og eventuell befaring så kan anlegget bestilles.
Vi trenger da målernr. slik at vi melder inn anlegget til nettselskap så fort som mulig. Det er viktig slik at anlegget kan tas i bruk så fort det er ferdig installert og sluttmeldt. Dette må også på plass før Enova kan søkes.
Vi sender også faktura når vi bestiller anlegget med ønske om delbetaling når utstyret mottas. Vi sender vanligvis alt utstyret direkte ut til kunde.

Når utstyret er ankommet så avtaler vi installasjonsdato og begynner jobben med å installere anlegget.
Vi ønsker at du er tilstede første dagen slik at vi kan avtale hvor kabel kan legges på bygget, plassering av sikkerhetsbryter osv. 
Enighet på forhånd er viktig slik at du blir fornøyd etter endt installasjon.
Siste dagen er det også lurt å være tilstede for opplæring og bruk av app for å følge med på strømproduksjonen. Vi trenger også Wifi passord når vi skal sette i drift dette (gjelder ikke 4G løsning).
Til slutt så merker vi anlegget og setter opp skilt på huset (påkrevd).

​​​​Når vi er ferdige med å installere anlegget så kommer elektriker og kobler anlegget til sikringsskapet. Vi bestiller elektrikeren i god tid for å unngå forsinkelser i prosessen. Når elektrikeren er ferdig så blir anlegget normalt sluttmeldt dagen etter. Når dette er gjort så vil strømavtalen din med nettselskapet bli gjort om til plusskundeavtale.
Da kan du søke Enova støtte. Det tar som regel 2 - 3 uker før du får støtten utbetalt.

​​​​​​Gratulerer med nytt Solcelleanlegg !!​