Garantier

Velg side

Litt om garantiene som gis på solcelleanleggene

Det gis vanligvis tre forskjellige garantier på et anlegg.
For din trygghet har vi utvidet dette til også å gjelde for selve monteringen med hensyn til tetthet, stabilitet osv.
Skulle du få problemer med dette i løpet av de 10 første årene så dekker vi de kostnader med å rette opp skadene.

Panelene har to forskjellige garantier, det ene kalles produksjonsgaranti og det andre kalles produktgaranti.

Produksjonsgarantien for de fleste panelprodusenter er på 25 år og setter en verdi for hvor mye gjenstående effekt panelene har etter 25 år drift. Denne verdien ligger vanligvis på 84 -85 %. Eller man kan si at produksjonen ikke skal ha gått ned mer enn 15 - 16 % etter 25 år sammenlignet med når panelene var nye.
Ved skriftlig klage fra kunde så vil en inspeksjon bli utført og årsak til dårlig produksjon må kartlegges. Ligger feilen i selve panelene så vil kunden bli kompensert økonomisk for tapene. Eller hvis feilen f.eks. skyldes et panel som drar ned produksjonen så blir dette skiftet ut. Kompensasjon og tiltak må vurderes individuelt i ethvert tilfelle avhengig av årsak.

Produktgarantien gjelder som regel i 12 eller 15 år avhengig av panelprodusent.
Dette går på materialkvalitet og produksjonsfeil.
Hvis f.eks. glasset til panelet løsner fra rammen eller ledningene begynner å sprekke så er dette forhold som dekkes av garantien. Panelene vil da bli skiftet kostnadsfritt.

Den siste garantien gjelder for inverteren og er vanligvis 5 år.
Skulle inverteren slutte å fungere i løpet av garantitiden så vil den bli byttet ut kostnadsfritt.
 

 ​​​​